Informační servis pro pojišťovací zástupce HVP, a.s.    
Při problémech s přihlášením se obraťte na svého manažera
obchodu nebo L. Mončekovou (GŘ HVP, a.s., tel. 222 119 104) 
PŘIHLÁSIT
   
On-line příprava pojistných smluv pro pojišťovací
zástupce HVP, a.s.
Při problémech s přihlášením, kontaktujte L. Slabého
(GŘ HVP, a.s., tel.: 222 119 188)
PŘIHLÁSIT
   
Nahrávání fotodokumentace k pojistné smlouvě
Nahrávání fotodokumentace k jakékoliv PS. Pokud se jedná o fotodokumentaci k vozidlu, postupujte podle Manuálu k pořízení fotodokumentace.
NAHRÁT FOTODOKUMENTACI
   
Systém rezervace čísel pojistných smluv on-line
pro pojišťovací zástupce HVP, a.s.
 
PŘIHLÁSIT
   
Přístup k e-mailům pro zaměstnance HVP, a.s.

PŘIHLÁSIT

 

   
Oznámení pojistné události on-line
  MAJETEK
HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ A PŘIPOJIŠTĚNÍ K POV
ODPOVĚDNOST 
ÚRAZ